Piatti Speciali

Vegetariano

Navratan Korma - Malai Kofta - Dal Fry

Non Vegetariano

Butter Chicken - Chicken Tikka Masala - Mutton Vindaaloo